Teresa Bałuk-Ulewiczowa

Emerytowany pracownik Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (staż pracy: 1979 - 2011; prowadziła głównie zajęcia i seminaria magisterskie z zakresu teorii i praktyki przekładu).

Tłumacz (języki: A - angielski, B - polski, C - niemiecki, łacina, francuski).

Zainteresowania naukowe: Witam na mojej stronie.

Znajdą tu Państwo m.in.: wybrane przekłady, spis moich publikacji (naukowych i większych przekładów), okładki wybranych publikacji z fragmentami tekstu (kliknięcie na ikonce otwiera książkę), teksty wybranych artykułów naukowych, galerię zdjęć oraz blog.

Academic tutor, Institute of English Philology, Jagiellonian University, 1979 - 2011. Prior to my retirement in October 2011 I conducted classes and seminars in translation studies and practical translation from Polish into English.

Freelance translator (languages: A - English, B - Polish, C - German, Latin, French).

Academic interests: Welcome to my website.

Contents: a selection of passages from my translations, a list of my academic publications and major translations, specimen translations (click on the book cover to open the text), a selection from my academic articles, a gallery of photos, and my blog.


http://www.baluk-ulewiczowa.neostrada.pl/index.html
e-mail: baluk.ulewiczowa@gmail.com
Data ostatniej aktualizacji: 11 lutego 2012