Teresa Bałuk-Ulewiczowa

http://info.filg.uj.edu.pl/ifa/ - Instytut Filologii Angielskiej UJ
http://www.muzeum.krosno.pl/ - Muzeum Podkarpackie w Krośnie
http://www.columbinum.com.pl/ - Wydawnictwo Collegium Columbinum
http://www.bosz.com.pl/ - Wydawnictwo Bosz
http://www.staropolska.pl/ - Strona Staropolska
http://www.interline.com.pl/ - Inter Line
http://wfp.asp.krakow.pl/galeria_pluta.htm - Władysław Pluta
http://www.mck.krakow.pl/pl - MCK Kraków
http://www.tertium.edu.pl/ - Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"http://www.baluk-ulewiczowa.neostrada.pl/links.html
Data ostatniej aktualizacji: 17 maja 2011