Teresa Bałuk-Ulewiczowa

The following texts have been published in: / Niniejsze teksty ukazały się w:

The Iron Transfer.pdf - "The Iron Transfer: Untranslatability in Totalitarian Propaganda." New Developments in English and American Studies. Continuity and Change. Proceedings of the Seventh International Conference on English and American Literature and Language. Kraków, March 27-29, 1996. Eds. Marta Gibińska, Zygmunt Mazur, and Teresa Bela. Jagiellonian University Institute of English Philology. Kraków: Universitas, 1997. pp. 481-495.

beyond cognizance.pdf - "Beyond Cognizance: Fields of Absolute Untranslatability." Przekładając nieprzekładalne [paper delivered at the University of Gdańsk Conference on Untranslatability, April 1999]. Eds. W. Kubiński, O. Kubińska, and T. Z. Wolański, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. pp. 173-182.
Online: http://www.fil.ug.edu.pl/upload/files/104/przedkladajac.pdf

Dzieje innych milosci.pdf - "Dzieje innych miłości, czyli o nieprzekładalności bezwzględnej w tekstach o wartościach w sztuce." Język trzeciego tysiąclecia II, 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, Ed. W. Chłopicki, Język a komunikacja 4, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2002., pp. 9-17.

Black Madonnas and White Eagles.pdf - "Black Madonnas and White Eagles: Religious Hermeticism, Proselytism, and Untranslatability." Unpublished conference paper for the Conference on Global Links, Linguistic Ties: Forging a Future for Translation and Interpreting, New York University, School of Continuing and Professional Studies, 23-26 March 2000, New York City / Referat na konferencję Global Links, Linguistic Ties: Forging a Future for Translation and Interpreting, New York University, School of Continuing and Professional Studies, (Nowy Jork 23-26 .03. 2000), nie ukazał się drukiem.

http://www.baluk-ulewiczowa.neostrada.pl/untranslatability.html
e-mail: baluk.ulewiczowa@gmail.com
Data ostatniej aktualizacji: 11 lutego 2012